Insändarverkstan hösten 2020

Plan för att öka antalet insändare om klimatkrisen till tidningar i hela landet:

-Snickra på insändare tisdagkvällar på Zoom-onlinemöte kl 19-20:30
-Dels notera nya idéer om rubrik/innehåll för att ha ett lager, dels färdigställa insändare
-Tillsammans producera 7 färdiga insändare om möjligt under träffen
-Använda insandarmaskinen.se, ha 7 personer registrerade som avsändare
-Skicka in en insändare per dag under kommande 7 dagar med var sin avsändare
-Kan du vara med som avsändare och/eller skrivare? - kontakta Jens!
jens.rundberg@gmail.com 0702927599
Medarbetare får tillgång till denna mapp: Drive-mapp